Rots & Water training

Het Rots en Water programma is een weerbaarheidstraining voor kinderen, jongeren en jong-volwassenen. Hierbij onderscheidt het zich van andere trainingen omdat deze sociale competentietraining meerdere doelstellingen nastreeft. D.m.v. fysieke en psychische benadering wordt stilgestaan bij je lichaamshouding, het gebruik van je stem en vooral de eigen lichaamskracht en hoe deze op een juiste manier te gebruiken. Hierbij speelt de ademhaling een zeer belangrijke rol.

Het Rots en Waterprogramma bestaat uit 13 lessen van één uur en wordt in groepen gegeven van minimaal 8 en maximaal 16 personen.
Ervaringen uit de training kunnen direct toegepast worden in de thuissituatie en op school. De training geeft het kind en hun ouders positieve energie en uitdaging.

Groepen

De onderverdeling in groepen is als volgt:
  • Kinderen van 10 t/m 12 jaar (8 bijeenkomsten / gemengd):
  • Jongens van 12 t/m 14 jaar
  • Jongens van 15 t/m 17 jaar
  • Meisjes van 12 t/m 14 jaar
  • Meisjes van 15 t/m 17 jaar
  • Gemengd 12 t/m 14 jaar
  • Gemengd 15 t/m 17 jaar
Bij voldoende belangstelling is er een mogelijkheid om het Rots en Water-programma aan te bieden aan kinderen met stoornis in het autistisch spectrum
Bij de kindergroepen worden uit het programma van Rots en Water onderdelen gehaald waarbij kinderen spelend hun eigen kwaliteiten ontdekken. Plezier staat natuurlijk voorop in de training. De kinderen leren hun innerlijke kracht ervaren, zich te concentreren en ontspannen.
Bij de groepen jongens wordt het “stoerdoenerij-gedrag” en het “grenzen-zoeken-en-daar-overheen-gaan-gedrag” omgezet in gedrag dat uitgaat van de eigen kwaliteiten, het beheersen van de eigen energie en communicatie, verbaal als fysiek.
Bij de meisjesgroepen is de insteek meer vanuit hun emotionele ontwikkeling (tegenover de meer fysieke ontwikkeling van jongens) . Ook hier worden de eigen kwaliteiten benadrukt als ook het gebruik maken van de eigen energie en communicatie. Extra hierbij is de meisjes te leren hoe in actie te komen in bedreigende of stressvolle situaties.
In de gemengde groepen wordt het Rots en Waterprogramma aangeboden, waarbij zowel de het fysieke als emotionele ontwikkeling wordt gevolgd, inclusief de technieken in bedreigende situaties.

Kosten

Kindergroepen € 180,- (8 lessen)
Jongeren € 210,- (13 lessen)

Cursussen zullen gegeven worden in Tilburg en Goirle. Bij voldoende belangstelling zal in de regio een mogelijkheid gezocht worden om Rots en Water aan te bieden.
  • Weerbaarheidstraining voor kinderen en jongeren
  • 13 bijeenkomsten
  • Per leeftijdsgroep
Meer informatie aanvragen? Aanmelden?